Gården ligger på Værlandet i Askvoll kommune.

Vi driver først og fremst med villsau, dvs gammelnorsk sau som går ute året rundt.

Hilde Buer

Anders Braanaas

Velkommen til Sørværet Villsau


Sida er under utvikling etter at vi flyttet fra Grøneng er det blitt lite tid til  utvikling av den nye siden., men mye skjer så følg med.Driften er økologisk og bærekraftig.

Her finner du lykkelige villsauer,  hund, og katt


Link til ny heimeside: https://villsauliv.wordpress.com/


Produkter for salg:


  1. -VILLSAUBOKA - TINGING


  1. - Villsau-livdyr

  2. - Slakt av gimrer

  3. - Slakt av lam

  4. - Slakt av risbiter

  5. - Vakre villsauskinn

  6. - Villsaugarn

  7. - Vilsau-ull


Vi selger dessuten vår kompetanse på økologisk drift og på sau.

Send meg e-post